WYŚLIJ NAM WIADOMOŚĆ

Umów się na konsultacje

Zapoznałam/Zapoznałem się z Polityką Prywatności Laguna Medical sp. z o.o., gdzie znajdują się informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych przez Laguna Medical sp. z o.o.. - tj. zostałam/zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do m.in.: wglądu, zmiany, usunięcia, przeniesienia, sprostowania, uzupełnienia oraz ograniczenia przetwarzania danych, jak również o możliwości wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Laguna Medical sp. z o.o..
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Laguna Medical sp. z o.o. zbieranych celem realizacji zamówień na Towary i Usługi będące przedmiotem oferty Laguna Medical sp. z o.o., z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją dowolnym momencie korzystając z FORMULARZA wycofania zgody, jednakże wycofanie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.
Nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych

Our address:

plac Kaszubski 1, 81-350 Gdynia

Our phones:

+48724707000